На главную Законы и Wi-Fi Решение Национальной комиссии по вопросам регуляции связи Украины от 06.09.2007 № 914 "Об утверждении Перечня радиоэлектронных средств и излучательных устройств, для эксплуатации которых не нужные разрешения на эксплуатацию"
24.08.2019
Все для Wi-Fi
Беспроводное оборудование Wi-Fi Антенны Соединители, Разъемы, Кабель для WiFi


Расширенный поиск
Все про Wi-Fi
Что такое...

Веб-Интерфейс (Web Interface)

Веб-Интерфейс (Web Interface) - графический интерфейс управления через web-браузер (например Internet Explorer, Opera, Mozilla), с помощью которого возможно удаленно управлять настройками беспроводных точек, роутеров и других Wi-Fi устр...

подробнее...

Решение Национальной комиссии по вопросам регуляции связи Украины от 06.09.2007 № 914 "Об утверждении Перечня радиоэлектронных средств и излучательных устройств, для эксплуатации которых не нужные разрешения на эксплуатацию"

Законы и Wi-Fi

Рішення від 06.09.2007 № 914 "Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію"

Національна комісія з питань регулювання зв'язку України

РІШЕННЯ

06 .09.2007 м. Київ № 914

Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2007 року за № 1297/14564

Відповідно до статті 29 Закону України „Про радіочастотний ресурс України”, Національна комісія з питань регулювання зв'язку України

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію (далі – Перелік), що додається.

2. Українському державному центру радіочастот керуватися Переліком під час здійснення технічної експертизи заявочних документів щодо визначення можливості застосування і внесення до Реєстру конкретних типів радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв.

3.   Державній інспекції зв'язку керуватися Переліком під час здійснення державного нагляду за умовами застосуванні радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв.

4. Управлінню радіочастот (Сарапулову С.В.) подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

В.о. Голови В. Олійник 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
06.09.2007 № 914

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 листопада 2007 року  за № 1297/14564

ПЕРЕЛІК

радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію

І. Загальні положення

1.1. До цього Переліку внесені типи радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) та випромінювальних пристроїв (далі - ВП), основні їх технічні характеристики та особливості застосування в Україні, за умови виконання яких використання цих РЕЗ та ВП здійснюється без отримання дозволів на експлуатацію, що видаються Державним підприємством „Український державний центр радіочастот” (далі – УДЦР).

 

1.2. РЕЗ та ВП, що застосовуються на бездозвільній основі, повинні відповідати умовам їх застосування на території України, визначеним частиною першою статті 25 Закону України „Про радіочастотний ресурс України”.

1.3. У цьому Переліку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Абонентське обладнання системи стільникового радіозв'язку – кінцеве обладнання системи стільникового радіозв'язку, яке забезпечує отримання споживачем телекомунікаційних послуг із використанням певних радіотехнологій стільникового зв'язку. До абонентського обладнання системи стільникового радіозв'язку відносяться радіотелефони (абонентські пристрої з електроакустичними перетворювачами) та радіотермінали (абонентські пристрої без електроакустичного перетворювача). До складу абонентського обладнання системи стільникового радіозв'язку може входити обладнання радіодоступу.

Абонентська станція радіодоступу (системи ІЕЕЕ 802.16) – кінцеве обладнання телекомунікаційної мережі, яке забезпечує отримання споживачем телекомунікаційних послуг із використанням радіотехнології широкосмугового (мультисервісного) радіодоступу стандарту IEEE Std. 802.16.

Адаптер – додатковий пристрій до персональних комп'ютерів, засобів обчислювальної техніки, електротехнічної, побутової та іншої аналогічної продукції з функцією РЕЗ.

Аудіопристрій - РЕЗ, що призначений для забезпечення зв'язку на коротких відстанях (до 100 м ) у яких основною функцією є передача голосу по радіоканалу.

Безпроводовий телефон – телефонний апарат для проводового зв'язку в поєднанні з безпроводовою трубкою, який використовує не більше одного абонентського номера.

Обладнання радіодоступу – РЕЗ, який застосовується для організації радіодоступу до телекомунікаційної мережі за стандартами IEEE Std. 801.11a/b/g, IEEE Std. 802.15.1, IEEE Std. 802.16-2004, IEEE Std. 802.16e-2005 з метою надання споживачу або отримання споживачем телекомунікаційних послуг.

Пристрій короткого радіуса дії ( Short Range Devices) - РЕЗ, що призначений для забезпечення зв'язку на коротких відстанях (до 100 м ) та характеризується малою еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю (далі - ЕІВП).

Радіомодуль – РЕЗ, який конструктивно поєднаний методом пайки з персональним комп'ютером, засобом обчислювальної техніки, електротехнічної, побутової та іншої аналогічної продукції.

Радіоприймальні пристрої – РЕЗ, що призначені виключно для приймання радіосигналів (радіохвиль).

ІІ. Радіоелектронні засоби

Тип РЕЗ

Назва РЕЗ

Радіотехнологія / базовий стандарт 1  

Максимальна потужність передавача або максимальна еквівалентна ізотропна випромінювана потужність, напруженість електричного або магнітного поля

Смуга радіочастот, у якій дозволено застосування (передавання/прий-мання)

Особливості використання в Україні

Абонентське обладнання системи стільникового радіозв'язку

Радіотелефон та радіотермінал 2

Цифровий стільниковий радіозв'язок D-AMPS

2 Вт

830,67-834,97 МГц /

875,67-879,97 МГц

Застосування в Україні обмежено терміном

до 1 січня 2013 року

Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA 450

1 Вт

450,6-459,6 МГц /

460,6-469,6 МГц

 

Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-800

1 Вт

824,07-831,63 МГц /

869,07-876,63 МГц

840,45-842,97 МГц /

885,45-887,97 МГц

831,63-832,81 МГц /

876,63-877,81 МГц

Застосування в Україні обмежено терміном

до 1 січня 2016 року

Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900

(E-GSM)

2 Вт

880-890 МГц /

925-935 МГц

890-915 МГц/

935-960 МГц

 

Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800

1 Вт

1710-1785 МГц /

1805-1880 МГц

 

Цифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)/ (UMTS/WCDMA)

0,25 Вт

1920-1980 МГц /

2110-2170 МГц

 

Цифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)/ (UMTS/TDD)

0,25 Вт

2010—2015 МГц

2020—2030 МГц

 

Обладнання радіо доступу

Радіомодуль

Широкосмуговий радіодоступ /

IEEE Std. 802.11b

IEEE Std. 802.11g

ERC REC 70-03

ЕІВП ? 100 мВт при використанні прямого розширення спектра та

ЕІВП ? 500 мВт за технологією розширення спектра за рахунок стрибків по частотах

2400-2483,5МГц

Обладнання повинно мати вмонтовану (інтегровану) антену (конструктивно виключена можливість її заміни та/або підключення зовнішньої антени)

Широкосмуговий радіодоступ /

IEEE Std. 802.11a

ERC REC 70-03

ЕІВП ? 200 мВт при щільності ЕІВП

10 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1МГц

5150-5350 МГц

Адаптер (у тому числі безпроводова мережева картка, принтер-сервер, точка доступу та ін.)

Широкосмуговий радіодоступ /

IEEE Std. 802.11b

IEEE Std. 802.11g

ERC REC 70-03

ЕІВП ? 100 мВт при використанні прямого розширення спектра та

ЕІВП ? 500 мВт за технологією розширення спектра за рахунок стрибків за частотами

2400-2483,5МГц

Експлуатація обладнання на бездозвільній основі з антеною з коефіцієнтом підсилення до 6 dBi дозволяється виключно усередині приміщення

Широкосмуговий радіодоступ /

IEEE Std. 802.11a

ERC REC 70-03

ЕІВП ? 200 мВт при щільності ЕІВП

10 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1МГц

5150-5350 МГц

Абонентська станція радіодоступу

Мультисервісний радіодоступ /

IEEE Std. 802.16-2004

IEEE Std. 802.16e-2005

ЕІВП ? 1 Вт

2500-2700 МГц

У разі створення радіозавад роботі інших РЕЗ, оператор телекомунікації повинен ужити негайних заходів та припинити експлуатацію та/або обслуговування такої абонентської станції

Абонентська станція радіодоступу 3

Широкосмуговий радіодоступ /

IEEE Std. 802.16-2004

IEEE Std. 802.16e-2005

ЕІВП ? 1 Вт

3400-3600 МГц

 

Безпроводовий телефон

Телефонний апарат для проводового зв'язку в поєднанні з безпроводовою трубкою

Аналогові безпроводові телефони

10 мВт

30,075-31,3 МГц /

39,775-40 МГц

 

Цифрова безпроводова телефонія / EN 301 406

10 мВт

1880-1900 МГц

 

Персональна радіостанція 4

Персональна радіостанція

Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв'язок EN 300 135; EN 300 433

10 мВт

26960-27410 кГц

За умови спеціального маркування РЕЗ

Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок /

PMR 446; ДСТУ 4184

0,5 Вт

446,0-446,1 МГц

Пристрої короткого радіусу дії

(малопотужні застосування)

Безпроводовий гучномовець, навушник тощо

Безпроводові аудіозастосування /

ERC REC 70-03

10 мВт

863-865 МГц

 

Радіо мікрофон

Радіомікрофони /

ERC REC 70-03

10 мВт

30,01-47 МГц

863-865 МГц

 

Радіопереговорний пристрій

Радіопереговорні пристрої / ERC REC 70-03

10 мВт

433,05-434,79 МГц

 

Пристрій телеметрії, телеуправління, сигналізації, передавання даних

Телеметрія та радіодистанційне керування /

ERC REC 70-03

IEEE Std. 802.15.4

42 дБмкА/м 5

6765-6795 кГц

13,553-13,567 МГц

26,957-27,283 МГц

 

10 мВт

40,66-40,7 МГц

433,05-434,79 МГц

25 мВт

868-868,6 МГц

10 мВт

2400-2483,5 МГц

Пристрій дистанційного керування моделями

Радіокерування моделями / ERC REC 70-03

10 мВт

26,995 МГц

27,045 МГц

27,095 МГц

27,145 МГц

27,195 МГц

34,995-35,225 МГц

40,665 МГц

40,675 МГц

40,685 МГц

40,695 МГц

 

Пристрій для визначення місцезнаходження людини під час пошукових робіт

Радіовизначення місцезнаходження об'єктів / ERC REC 70-03

7 дБмкА/м 5

457 кГц

 

Пристрій сигналізації та визначення місцезнаходження об'єктів

Радіовизначення місцезнаходження об'єктів / ERC REC 70-03

10 мВт

868,6-868,7 МГц

869,2-869,25 МГц

 

Індукційний пристрій (система радіочастотної ідентифікації і реєстрації об'єктів RFID, протикрадіжні пристрої, системи ідентифікації тварин, сигналізації, персональної ідентифікації, управління доступом, автоматичного рахування транспорту)

Індуктивні радіозастосування /

ERC REC 70-03

72 дБмкА/м 5

42 дБмкА/м 5

69 дБмкА/м 5

42 дБмкА/м 5

66 дБмкА/м 5

42 дБмкА/м 5

37,7 дБмкА/м 5

42 дБмкА/м 5

9 дБмкА/м 5

42 дБмкА/м 5

42 дБмкА/м 5

9 дБмкА/м 5

13,5 дБмкА/м 5

9-59,75 кГц

59,75-60,25 кГц

60,250-70 кГц

70-119 кГц

119-135 кГц

135-140 кГц

140-148,5 кГц

6765-6795 кГц

7400-8800 кГц

13553-13567 кГц

26957-27283 кГц

3155-3400 кГц

10200-11000 кГц

 

Медичний імплантат

Медичні радіоімплантанти

ERC REC 70-03

30 дБмкА/м 5

-5 дБмкА/м 5

1 мВт

25 мкВт

9-315 кГц

315-600 кГц

30-37,5 МГц

402-405 МГц

 

Адаптер та радіомодуль

Широкосмуговий радіодоступ/

IEEE Std. 802.15.1

ЕІВП ? 100 мВт

2400-2483,5МГц

 

Радіолокаційний вимірювальний пристрій

Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої /ERC REC 70-03

ЕІВП ? 100 мВт

35-37,5 ГГц

24,05-24,25 ГГц

 

Радіолокаційна /

ERC REC 70-03

ЕІВП середня ? 23,5 дБм

76-77 ГГц

 

Аудіопристрій

Безпроводовий гучномовець, навушники та ін.

Безпроводові аудіозастосування /

ERC REC 70-03

10 мВт

89,9-90,2 МГц

863-865 МГц

 

Радіо мікрофон

Радіомікрофони

10 мВт

66-74 МГц

87,5-92 МГц

100-108 МГц

174,4-174,6 МГц

174,9-175,1 МГц

 

Радіоприймальний пристрій (радіоприймач)

Радіоприймач ефірного/безпосереднього супутникового мовлення, радіоприймач ДВЧ ЧМ мовлення, приймач аварійного оповіщення (частота електромагнітних коливань 1077,6 Гц і 1068,4 Гц), приймальне обладнання супутникових радіонавігаційних систем GPS, ГЛОНАСС, GALILEO (без функції передачі даних по радіоканалу)

Всі радіотехнології

-

9 кГц-275 ГГц

Не вносяться до Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

 

1  Перелік базових стандартів наведено в додатку до цього Переліку.
2 Без функції криптографічного захисту інформації.
3 Позиція набирає чинності після повного вивільнення смуги радіочастот 3400-3600 МГц від РЕЗ радіорелейного зв'язку або з 01.01.2011.
4 Позиція набирає чинності з 01.07.2008.
5 Напруженість магнітного поля, виміряна на відстані 10 м від РЕЗ.

ІІІ. Випромінювальні пристрої

Назва або тип ВП

Основний спосіб

застосування ВП

Радіотехнологія

Максимальна потужність передавача, напруженість електричного або магнітного поля

Смуга радіочастот, у якій дозволено застосування (передавання/прий-мання)

Особливості використання в Україні

Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої

Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої

Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої

70 дБмкВ/м 1

16,7-19,4 кГц

20,4-23,7 кГц

40-48 кГц

59-70 кГц

72-74 кГц

Не вносяться до Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

Ультразвукове очищення

(15-30 кГц)

 

5 кВт

70 дБмкВ/м 1

Медичні застосування (ультразвукова діагностика)

 

500 Вт

70 дБмкВ/м 1

Індукційне нагрівання (термальна обробка, зварювання упаковки, зварювання та плавлення металів)

 

5 кВт

70 дБмкВ/м 1

429-451 кГц

871-889 кГц

Ультразвукова медична діагностика

 

500 Вт

70 дБмкВ/м 1

Хірургічна діатермія (генератори затухаючих коливань 1-10 МГц)

 

500 Вт /
0-120 дБмкВ/м 1

1720-1800 кГц

2610-2670 кГц

5150-5410 кГц

6767-6794 кГц

Склеювання та сушіння деревини (2,64МГц, 5,28 МГц, 6,78 МГц)

 

5 кВт
80-120 дБмкВ/м 1

Лампові індукційні генератори

 

5 кВт/
80-120 дБмкВ/м 1

Виробництво напівпровідникових матеріалів

 

5 кВт /
80-120 дБмкВ/м 1

Радіочастотне стабілізоване дугове зварювання (генератори затухаючих коливань 1-10 МГц)

 

5 кВт /
80-120 дБмкВ/м 1

Нагрівання діелектриків (більша частина працює на частотах діапазонів ПМН

13,56 МГц, 27,12 МГц і 40,68 МГц)

 

60-120 дБмкВ/м 1

13424-13696 кГц

13553,2-13566,8 кГц

26850-27390 кГц

26957-27283 кГц

40,3-41,1 МГц

40,66-40,70 МГц

80,6-82,2 МГц

 кераміки

 

5 кВт

сушіння при литті

 

5 кВт

сушіння текстилю

 

5 кВт

склеювання і сушіння книг та паперів

 

5 кВт

 приготування їжі (термообробка, розморожування м'яса і риби)

 

5 кВт

склеювання і сушіння деревини (сушіння шпону і пиломатеріалів)

 

5 кВт

загальне сушіння діелектриків

 

5 кВт

нагрівання пластмас (ущільнення прес-форм і видавлювання пластмас)

 

5 кВт

(більша частина
< 5 кВт)

Медичні застосування
медична діатермія (27 МГц)
магнітно-резонансне відображення (10-100 МГц у великих екранованих кімнатах)

 

1 кВт/

60-120 дБмкВ/м 1

   

Медичні застосування

Радіочастотні плазмові генератори

 

1 кВт/

60-120 дБмкВ/м 1

433,05-434,79 МГц

1 Напруженість електричного поля, виміряна на відстані 30 м від споруди, де застосовується ВП .

 Начальник Управління радіочастот С.В. Сарапулов