На главную Законы и Wi-Fi
18.08.2019
Все для Wi-Fi
Беспроводное оборудование Wi-Fi Антенны Соединители, Разъемы, Кабель для WiFi


Расширенный поиск
Все про Wi-Fi
Что такое...

IEEE (англ. Institute of Electrical and Electronics Engineers) ( I tripple E - "Ай триппл и")

IEEE (англ. Institute of Electrical and Electronics Engineers) ( I tripple E - "Ай триппл и") - Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике — международная некоммерческая ассоциация специалистов в области техники, мировой лидер в области разработки стандартов по радиоэлектронике и электротехнике, включая стандарты для беспроводных сетей Wi-Fi и WiMAX. Эта ...

подробнее...

Законы и Wi-Fi

ТАРИФЫ на работы (услуги) Государственного предприятия „Украинский государственный центр радиочастот”, связанные с пользованием радиочастотным ресурсом Украины и выделением номерного ресурса

Законы и Wi-Fi

ТАРИФИ на роботи (послуги) Державного підприємства „Український державний центр радіочастот”, пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням номерного ресурсу
ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України 11.12.2008 № 1256
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2008 р.за  № 1238/15929

1. Загальні положення

1. Тарифи на роботи (послуги) Державного підприємства „Український державний центр радіочастот”, пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням номерного ресурсу (далі – Тарифи), є чинними на всій території України.
2. Ці Тарифи поширюється на всіх користувачів радіочастотного ресурсу (далі – РЧР) та операторів телекомунікацій незалежно від юридичного статусу та форм власності.
3. Тарифи наведено без урахування податку на додану вартість, який нараховується згідно з чинним законодавством.
4. Державне підприємство „Український державний центр радіочастот” (далі – УДЦР) має право за погодженням з Національною комісією з питань регулювання зв’язку України знижувати рівень Тарифів не більше ніж на 40 відсотків, але не нижче рівня витрат УДЦР, пов’язаних з виконанням відповідних робіт.
5. Дозвіл імпортеру згідно із статтею 13.2 цих Тарифів оформляється за умови наявності у виробника діючого дозволу на ввезення відповідного типу (моделі) термінала з терміном дії дозволу виробника, отриманого відповідно до статті 13.1 цих Тарифів.
6. У разі продовження терміну дії дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу (далі – РЕЗ) іноземними користувачами на наступні три місяці справляється плата в розмірі 50 відсотків від відповідної статті 40 цих Тарифів.
7. У разі зміни типу РЕЗ, що не потребує розрахунків електромагнітної сумісності (далі – ЕМС), надається новий висновок щодо ЕМС з оплатою 25 відсотків від відповідної статті 1 цих Тарифів.
8. Наведені в статтях 2 та 3 тарифи визначені для сільської місцевості. У разі використання РЕЗ або випромінювального пристрою (далі – ВП) в адміністративних межах міст Києва, Сімферополя, Севастополя та обласних центрів розмір оплати збільшується згідно з коефіцієнтом, який враховує ускладнення ЕМС у містах і дорівнює 2,0.
В адміністративних межах міст з чисельністю населення 0,5 млн і більше, крім вищезазначених, коефіцієнт дорівнює 1,7.
В адміністративних межах міст та селищ – районних центрів з чисельністю населення менше 0,5 млн, крім вищезазначених, коефіцієнт дорівнює 1,5.
Підставою для віднесення населених пунктів до однієї з передбачених цим пунктом категорій є довідник “Чисельність наявного населення України”, що видається Державним комітетом статистики України. У разі, якщо в цьому довіднику населений пункт, у якому передбачається створення радіомережі, відсутній, уважається, що цей населений пункт є селом і в цьому випадку коефіцієнт ускладнення електромагнітної обстановки не застосовується.
9. Тарифи в статті 2 визначені для базових станцій рухомої служби радіозв’язку. У разі виконання робіт, передбачених статтею 2 цих Тарифів, для стаціонарних абонентських станцій рухомої служби радіозв’язку до відповідної статті 2 цих Тарифів застосовується коефіцієнт 0,5.
10. У разі проведення вимірювань параметрів РЕЗ радіорелейного зв’язку на місці їх експлуатації до статей 15.1 та 15.2 цих Тарифів застосовується понижувальний коефіцієнт 0,5.
11. У разі проведення заходів із вивільнення смуг радіочастот (конверсії радіочастот) оплата виконання робіт щодо здійснення радіочастотних присвоєнь в інших смугах частот згідно із статтями 1 і 2 цих Тарифів здійснюється з коефіцієнтом 0,7.
12. При втраті оригіналу дозволу на експлуатацію, реалізацію або висновків щодо ЕМС РЕЗ або ВП плата за оформлення та видачу дубліката справляється в повному розмірі.
13. У всіх випадках застосування Тарифів для визначення розміру плати стосовно конкретного РЕЗ або ВП використовуються технічні параметри, зазначені в дозволі на експлуатацію.
14. Тарифи на виконання робіт щодо проведення первинного технічного контролю РЕЗ та ВП на місці їх експлуатації і проведення вимірювань параметрів РЕЗ та ВП на місці їх експлуатації, що наведені в статтях 14 та 15, установлені за виконання безпосередньо зазначених робіт без урахування вартості пробігу автотранспорту. Вартість пробігу автотранспорту до місця виконання робіт визначається калькуляцією в кожному конкретному випадку.
15. Для РЕЗ, що використовують один номінал частоти випромінювання у різних напрямках, застосовуються відповідні тарифи статей 1 і 2 для кожного напрямку випромінювання.
16. Якщо до окремих статей Тарифів передбачено застосування декількох коефіцієнтів, то сумарний результат визначається методом перемноження індексів усіх коефіцієнтів та номінального значення, передбаченого цією статтею.
17. Оплата за всі види робіт (послуг), не визначені цими Тарифами, здійснюється на договірних засадах.

Подробнее: ТАРИФЫ на работы (услуги) Государственного предприятия „Украинский государственный центр радиочастот”, связанные с пользованием радиочастотным ресурсом Украины и выделением номерного ресурса

 

Заккон Украины "О радиочастотном ресурсе Украины"

Законы и Wi-Fi

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про радіочастотний ресурс України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 36, ст.298 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92 N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86 N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 N 1280-IV ( 1280-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 12, ст.155 N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 13, ст.181 N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 }

{ Закон в редакції Закону N 1876-IV ( 1876-15 ) від 24.06.2004, ВВР, 2004, N 48, ст.526 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2119-IV ( 2119-15 ) від 21.10.2004, ВВР, 2005, N 2, ст.34 N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162 N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267 N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.116 N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11, ст.96 N 3317-IV ( 3317-15 ) від 12.01.2006, ВВР, 2006, N 18, ст.155 N 3380-IV ( 3380-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.188 N 3428-IV ( 3428-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 26, ст.215 N 3475-IV ( 3475-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 30, ст.258 N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78 }

{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253 N 885-VI ( 885-17 ) від 15.01.2009 }

{ У тексті Закону слова "Український державний центр радіочастот та нагляду за зв'язком" у всіх відмінках замінено словами "Український державний центр радіочастот" у відповідному відмінку згідно із Законом N 1280-IV ( 1280-15 ) від 18.11.2003 }

Цей Закон встановлює правову основу користування радіочастотним ресурсом України, визначає повноваження держави щодо умов користування радіочастотним ресурсом України, права, обов'язки і відповідальність органів державної влади, що здійснюють управління і регулювання в цій сфері, та фізичних і юридичних осіб, які користуються та/або мають намір користуватися радіочастотним ресурсом України.

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Терміни та їх визначення

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

виділення радіочастот - надання відповідним записом у Плані використання радіочастотного ресурсу України права використовувати певні смуги радіочастот для застосування в Україні визначених цим Планом радіотехнологій;

випромінювальний пристрій - технічний пристрій, що використовується для виробничих, наукових, медичних, побутових потреб, за винятком потреб радіозв'язку, який випромінює електромагнітну енергію в навколишній простір і який не є радіоелектронним засобом;

висновок щодо електромагнітної сумісності (далі - висновок) - технічний висновок щодо можливості застосування конкретного радіоелектронного засобу у визначених умовах;

дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою (далі - дозвіл на експлуатацію) - документ, який засвідчує право власника конкретного радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на його експлуатацію протягом визначеного терміну в певних умовах;

електромагнітна сумісність - здатність радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв одночасно функціонувати з обумовленою якістю в реальних умовах експлуатації з урахуванням впливу ненавмисних радіозавад і не створювати неприпустимих радіозавад іншим радіоелектронним засобам;

Подробнее: Заккон Украины "О радиочастотном ресурсе Украины"

 

Решение Национальной комиссии по вопросам регуляции связи Украины от 06.09.2007 № 914 "Об утверждении Перечня радиоэлектронных средств и излучательных устройств, для эксплуатации которых не нужные разрешения на эксплуатацию"

Законы и Wi-Fi

Рішення від 06.09.2007 № 914 "Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію"

Національна комісія з питань регулювання зв'язку України

РІШЕННЯ

06 .09.2007 м. Київ № 914

Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2007 року за № 1297/14564

Відповідно до статті 29 Закону України „Про радіочастотний ресурс України”, Національна комісія з питань регулювання зв'язку України

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію (далі – Перелік), що додається.

2. Українському державному центру радіочастот керуватися Переліком під час здійснення технічної експертизи заявочних документів щодо визначення можливості застосування і внесення до Реєстру конкретних типів радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв.

3.   Державній інспекції зв'язку керуватися Переліком під час здійснення державного нагляду за умовами застосуванні радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв.

4. Управлінню радіочастот (Сарапулову С.В.) подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

В.о. Голови В. Олійник 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
06.09.2007 № 914

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 листопада 2007 року  за № 1297/14564

ПЕРЕЛІК

радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію

І. Загальні положення

1.1. До цього Переліку внесені типи радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) та випромінювальних пристроїв (далі - ВП), основні їх технічні характеристики та особливості застосування в Україні, за умови виконання яких використання цих РЕЗ та ВП здійснюється без отримання дозволів на експлуатацію, що видаються Державним підприємством „Український державний центр радіочастот” (далі – УДЦР).

 

1.2. РЕЗ та ВП, що застосовуються на бездозвільній основі, повинні відповідати умовам їх застосування на території України, визначеним частиною першою статті 25 Закону України „Про радіочастотний ресурс України”.

1.3. У цьому Переліку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Абонентське обладнання системи стільникового радіозв'язку – кінцеве обладнання системи стільникового радіозв'язку, яке забезпечує отримання споживачем телекомунікаційних послуг із використанням певних радіотехнологій стільникового зв'язку. До абонентського обладнання системи стільникового радіозв'язку відносяться радіотелефони (абонентські пристрої з електроакустичними перетворювачами) та радіотермінали (абонентські пристрої без електроакустичного перетворювача). До складу абонентського обладнання системи стільникового радіозв'язку може входити обладнання радіодоступу.

Абонентська станція радіодоступу (системи ІЕЕЕ 802.16) – кінцеве обладнання телекомунікаційної мережі, яке забезпечує отримання споживачем телекомунікаційних послуг із використанням радіотехнології широкосмугового (мультисервісного) радіодоступу стандарту IEEE Std. 802.16.

Адаптер – додатковий пристрій до персональних комп'ютерів, засобів обчислювальної техніки, електротехнічної, побутової та іншої аналогічної продукції з функцією РЕЗ.

Аудіопристрій - РЕЗ, що призначений для забезпечення зв'язку на коротких відстанях (до 100 м ) у яких основною функцією є передача голосу по радіоканалу.

Безпроводовий телефон – телефонний апарат для проводового зв'язку в поєднанні з безпроводовою трубкою, який використовує не більше одного абонентського номера.

Обладнання радіодоступу – РЕЗ, який застосовується для організації радіодоступу до телекомунікаційної мережі за стандартами IEEE Std. 801.11a/b/g, IEEE Std. 802.15.1, IEEE Std. 802.16-2004, IEEE Std. 802.16e-2005 з метою надання споживачу або отримання споживачем телекомунікаційних послуг.

Пристрій короткого радіуса дії ( Short Range Devices) - РЕЗ, що призначений для забезпечення зв'язку на коротких відстанях (до 100 м ) та характеризується малою еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю (далі - ЕІВП).

Радіомодуль – РЕЗ, який конструктивно поєднаний методом пайки з персональним комп'ютером, засобом обчислювальної техніки, електротехнічної, побутової та іншої аналогічної продукції.

Радіоприймальні пристрої – РЕЗ, що призначені виключно для приймання радіосигналів (радіохвиль).

ІІ. Радіоелектронні засоби

Тип РЕЗ

Назва РЕЗ

Радіотехнологія / базовий стандарт 1  

Максимальна потужність передавача або максимальна еквівалентна ізотропна випромінювана потужність, напруженість електричного або магнітного поля

Смуга радіочастот, у якій дозволено застосування (передавання/прий-мання)

Особливості використання в Україні

Абонентське обладнання системи стільникового радіозв'язку

Радіотелефон та радіотермінал 2

Цифровий стільниковий радіозв'язок D-AMPS

2 Вт

830,67-834,97 МГц /

875,67-879,97 МГц

Застосування в Україні обмежено терміном

до 1 січня 2013 року

Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA 450

1 Вт

450,6-459,6 МГц /

460,6-469,6 МГц

 

Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-800

1 Вт

824,07-831,63 МГц /

869,07-876,63 МГц

840,45-842,97 МГц /

885,45-887,97 МГц

831,63-832,81 МГц /

876,63-877,81 МГц

Застосування в Україні обмежено терміном

до 1 січня 2016 року

Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900

(E-GSM)

2 Вт

880-890 МГц /

925-935 МГц

890-915 МГц/

935-960 МГц

 

Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800

1 Вт

1710-1785 МГц /

1805-1880 МГц

 

Цифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)/ (UMTS/WCDMA)

0,25 Вт

1920-1980 МГц /

2110-2170 МГц

 

Цифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)/ (UMTS/TDD)

0,25 Вт

2010—2015 МГц

2020—2030 МГц

 

Обладнання радіо доступу

Радіомодуль

Широкосмуговий радіодоступ /

IEEE Std. 802.11b

IEEE Std. 802.11g

ERC REC 70-03

ЕІВП ? 100 мВт при використанні прямого розширення спектра та

ЕІВП ? 500 мВт за технологією розширення спектра за рахунок стрибків по частотах

2400-2483,5МГц

Обладнання повинно мати вмонтовану (інтегровану) антену (конструктивно виключена можливість її заміни та/або підключення зовнішньої антени)

Широкосмуговий радіодоступ /

IEEE Std. 802.11a

ERC REC 70-03

ЕІВП ? 200 мВт при щільності ЕІВП

10 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1МГц

5150-5350 МГц

Адаптер (у тому числі безпроводова мережева картка, принтер-сервер, точка доступу та ін.)

Широкосмуговий радіодоступ /

IEEE Std. 802.11b

IEEE Std. 802.11g

ERC REC 70-03

ЕІВП ? 100 мВт при використанні прямого розширення спектра та

ЕІВП ? 500 мВт за технологією розширення спектра за рахунок стрибків за частотами

2400-2483,5МГц

Експлуатація обладнання на бездозвільній основі з антеною з коефіцієнтом підсилення до 6 dBi дозволяється виключно усередині приміщення

Широкосмуговий радіодоступ /

IEEE Std. 802.11a

ERC REC 70-03

ЕІВП ? 200 мВт при щільності ЕІВП

10 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1МГц

5150-5350 МГц

Абонентська станція радіодоступу

Мультисервісний радіодоступ /

IEEE Std. 802.16-2004

IEEE Std. 802.16e-2005

ЕІВП ? 1 Вт

2500-2700 МГц

У разі створення радіозавад роботі інших РЕЗ, оператор телекомунікації повинен ужити негайних заходів та припинити експлуатацію та/або обслуговування такої абонентської станції

Абонентська станція радіодоступу 3

Широкосмуговий радіодоступ /

IEEE Std. 802.16-2004

IEEE Std. 802.16e-2005

ЕІВП ? 1 Вт

3400-3600 МГц

 

Подробнее: Решение Национальной комиссии по вопросам регуляции связи Украины от 06.09.2007 № 914 "Об утверждении Перечня радиоэлектронных средств и излучательных устройств, для эксплуатации которых не нужные разрешения на эксплуатацию"